Słownik pojęć IT

SŁOWNIK

 

DSL

technologia umożliwiająca realizację szerokopasmowej transmisji danych na analogowym łączu telefonicznym POTS. Najczęściej wykorzystywana w usłudze dostępu do Internetu. Technologia ta obejmuje całą rodzinę usług szerokopasmowej transmisji danych;

Domena internetowa

nazwa internetowa opisująca zbiór adresów internetowych;

Dostęp do Internetu

usługa polegająca na umożliwieniu komunikacji z międzynarodową siecią Internet;

Hosting

usługa polegająca na utrzymywaniu i udostępnianiu przestrzeni dyskowej na potrzeby strony internetowej WWW;

IP

protokół transmisji danych stosowany w sieci Internet; protokół umożliwiający przesyłanie informacji w postaci pakietów przenoszonych przez sieć;

Kanał cyfrowy

usługa transmisji danych polegająca na przezroczystym przekazie bitów z jednego punktu do drugiego. Bity przesyłane są w kolejności nadania, z minimalnym opóźnieniem stałym oraz bez opóźnienia zmiennego. Kanały cyfrowe stosowane są przede wszystkim do łączenia central głosowych i centralek abonenckich;

Konfiguracja sieci

czynność polegająca na ustawieniu parametrów urządzeń realizujących transmisję w sieci; konfiguracja sieci służy zapewnieniu możliwości transmisji pomiędzy wybranymi węzłami;

LAN

sieci transmisji danych realizowane na odległościach rzędu pojedynczych setek metrów;

Protokół transmisji danych

zbiór reguł opisujących sposób komunikacji i zachowania komunikujących się terminali transmisji danych;

Provider

firma oferująca usługi dostępu do sieci Internet;

Przepustowość (szybkość transmisji)

wielkość charakteryzująca ilość informacji, która może być przesłana w jednostce czasu przez system telekomunikacyjny;

Router

urządzenie kierujące informacje przesyłane w postaci pakietów (np. z protokołem IP) do miejsca przeznaczenia;

Sieć dostępowa

sieć telekomunikacyjna służąca do podłączenia konkretnej lokalizacji do sieci szkieletowej;

Sieć IP

sieć, w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (np. sieć Internet);

Sieć szkieletowa

sieć telekomunikacyjna służąca do przesyłania zagregowanych informacji pochodzących od wielu użytkowników;

Sieć telekomunikacyjna

zespół połączonych urządzeń telekomunikacyjnych realizujący wspólnie proces przesyłania informacji;

Szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy

dostęp do sieci telekomunikacyjnej, zrealizowany w technologii radiowej, umożliwiający uzyskanie szybkości transmisji danych większych niż przy użyciu klasycznych technologii telefonicznych;

Transmisja danych

proces przesyłania informacji poprzez system telekomunikacyjny;

Urządzenie telekomunikacyjne

urządzenie biorące udział w procesie przesyłania informacji;

WWW

usługa w sieci Internet, polegająca na udostępnianiu informacji w postaci tekstowej oraz graficznej z wykorzystaniem protokołu HTTP.

Scroll to Top