Gaz ziemny

Połącz usługi i zyskaj więcej korzyści!

W najbliższym czasie planujemy włączyć do naszych usług ofertę zmiany dostawcy gazu ziemnego. Oferta będzie skierowana do klienta biznesowego. Konkurencyjność na rynku gazu pozwoli na zmniejszenie opłat za pobierany gaz. Nie planujemy zmian w infrastrukturze gazowej. Zmieni się jedynie dostawca oraz warunki cenowe na atrakcyjniejsze.

Otwarcie rynku gazu w Polsce ma obniżyć koszty użytkowania tego surowca. Liberalizacja na tym polu doprowadziła do spadku poziomu cen w: Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Według prognoz PGNiG ceny gazu w Polsce mają, dzięki opisywanym działaniom, zrównać się z zachodnimi.

Scroll to Top